Využijte širokou nabídku služeb stěhovacích společností

Služby stěhovacích společností se čím dál víc rozšiřují a tím se snaží přilákat další klienty. Již nejde jen o přestěhování nějakého předmětu z jednoho místa na druhé, ale je možné si objednat stěhování na klíč, při kterém zaměstnanci stěhovací společnosti kompletně přestěhují celou domácnost na jiné místo. Majitel bytu nebo domu jim zapůjčí klíče, oni všechny věci pečlivě zabalí, přenosí do stěhovacího vozu, po převozu znovu vynosí, a pokud jim majitel dá dostatečné instrukce, tak i rozmístí v prostoru. Další, ne příliš typickou službou, je vyklízení bytů, půd a sklepů a také likvidace pozůstalostí.

Můžete při tom získat další peníze zpět

Při těchto vyklízecích pracích je opět kladen důraz na samostatnou práci zaměstnanců stěhovací společnosti. V Brně jí může být například společnost DYMAS stěhování Brno, v Praze zase společnost Levné stěhování Praha. Majitel nemovitosti si většinou ve svém volném čase, před vyklizením, projde věci, které mají po něj nějakou hodnotu, a může se také sám rozhodnout, co s nimi udělá a kam je umístí, pokud je již nebude potřebovat. Ostatní pak již přenechá na stěhovací společnosti.

Jestliže oslovíte stěhovací společnost a budete chtít zrealizovat vyklízecí práce nebo likvidaci pozůstalosti, nejprve si s vámi pracovníci Stěhování Brno sjednají schůzku. Ta je zdarma a dochází při ní k detailní prohlídce místa. Na jejím základě se pracovníci rozhodnou, jak budou postupovat dále. S klientem se můžou dohodnout, že věci, které se rozhodl ponechat, odvezou k novému majiteli nebo do klientem vybraného bazaru. Firma Stěhování Brno nabízí i možnost krátkodobého nebo dlouhodobého skladování. Ostatní předměty, o které již klient nemá zájem, přenechá na starosti stěhovací společnosti. Ta může předměty, které by se ještě mohly někomu hodit, odkoupit a ostatní zlikviduje. Má možnost je odvézt do sběrného dvora, na skládku, k recyklaci nebo do spalovny. Některé druhy surovin také společnost vykupuje, například železo, šrot, dřevo, papír nebo elektrické spotřebiče. Vy se tak budete moct věnovat svým úkolům a povinnostem, zatímco společnost Stěhování Brno dohlédne na to, aby byly vámi určené prostory co nejdříve vyklizené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *