Molitan a jeho široké upotřebení

Vysloví-li se pojem molitan, každý jistě ví, co si pod tímto názvem má představit. Jde o materiál, o němž mnohdy možná ani nevíme a přitom s ním přicházíme každý den do kontaktu. Jeho užití je totiž velice široké a povětšinou bývá skrytý za dalšími prvky.

Zakomponujte do svého obydlí také molitan

Molitan patří k velice populárním materiálům, jež mají poměrně široké uplatnění. Mnozí z nás ho neznají pod tímto hovorovým názvem, nýbrž pod označením pěnový polyuretan. Ten může své přínosné využití nalézt nejenom v domácnostech, ale také v komerčních prostorách.