Profesionální skartace v hlavním městě Praha

Ochrana firemních databází, osobních údajů zaměstnanců nebo vašich klientů bývá často podceňována. A právě firemní data a osobní údaje jsou jedním z nejžádanějších artiklů.

Rizikem v případě ztráty nebo odcizení podnikových informací je hrozící ztráta konkurenčních výhod. V případě ztráty nebo vědomého prodeje databází s osobními údaji, hrozí postih od Úřadu pro ochranu osobních údajů, jelikož sběr, evidence, stejně jako skartace osobních, ale i citlivých údajů podléhá normám stanovených zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů.

Evidence osobních údajů

Povinnost registrovat se k Úřadu pro ochranu osobních údajů se vztahuje na celé spektrum institucí a právnických i fyzických osob. I při provozu malého e-shopu, nebo internetové platformy, kde zákazníci uvádí své údaje pro potřeby zaslání zboží je nutná registrace k evidenci a nahlášení způsobu ochrany dat před zcizením. Při ukončení činnosti je naopak nutné doložit, jak bylo s osobními daty klientů naloženo.

Větší společnosti s personálním a účetním oddělením vedou osobní složky ke každému zaměstnanci, kde evidují výplatní listy, platby pojištění, osobní údaje zaměstnanců a další klíčové údaje.

Zákon ukládá povinnou archivaci těchto a podobných materiálů se stanovenou skartační lhůtou, neboli dobou, za kterou mohou nejdříve provést zničení již nepotřebných dokumentů.

Tyto dokumenty, i když v mnohých případech se tak stalo, nelze jednoduše vyhodit do kontejneru nebo do sběrny papírů. Snadno by mohlo dojít k již zmíněnému zneužití osobních údajů.

Bezpečné zničení dat

Pod pojmem skartace je často chápána pouze likvidace papírových dokumentů. Je to omyl. Skartací se rozumí veškeré zničení dat, ať už v papírové nebo v digitální podobě. Mějte na paměti, že při likvidaci elektronických dat nestačí pouze naformátovat disk nebo vymazat flash médium. Data nebo jejich elektronické stopy i přes tento krok mohou na discích zůstat.

Z tohoto důvodu svěřte celou archivaci a také skartaci profesionální firmě Riesswolf, která se oboru věnuje desítky let a poskytuje jednotný bezpečnostní standard po celé Evropě.

REISSWOLF je synonymem pro bezpečnost a diskrétnost. Její zaměstnanci disponují prověrkami Národního bezpečnostního úřadu a jsou plně způsobilí s nakládáním s důvěrnými daty.

Nakládka dokumentů je zajištěna po celé České republice. O archivaci dokumentů je ve společnosti REISSWOLF vedena pečlivá dokumentace a po skartaci dokumentů je klientovi vystaven doklad o bezpečném a ekologickém zničení dokumentů.

Skartace v krajských městech České republiky

Plzeň, Ostrava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *