Postup při hrubé stavbě domu

Stavba jakéhokoli domu je vcelku složitým postupem, který je třeba si nejprve rozvrstvit na jednotlivé úkony a až potom začít. Tedy alespoň v případě, že se do ní pustíte svépomocí. Jinak ale i tehdy, když všechno realizuje firma, byste měli vědět, co se na stavbě děje a jestli se něco nedělá v jiném sledu, než je skutečně zapotřebí. I toto se při neodborné stavbě bohužel může stát a nadšeni z toho majitele domů stoprocentně nejsou. Čím tedy při stavbě domu začít?

V první řadě jde o výkopové práce, které mají být provedeny profesionálně a s veškerou precizností. Veškeré práce musí korespondovat s projektovou dokumentací, jež je jakýmsi základem pro stavbu domu. Před výkopem má být ještě stavba vyměřena. Ideální je, když budete mít k dispozici profesionálního geodeta, který je schopen vyměřit vše dle potřeb projektu.

Po vykopání základových pásů nastupují instalatéři, kteří mají za úkol vyřešit prostupy odpadů a také prostupy přívodu vody. Samozřejmostí by mělo být i řešení prostupů týkajících se elektrické energie. Rozhodně je vhodné myslet na tyto rozvody také, jelikož vedení přívodového kabelu elektřiny jinudy než základy není optimální. Poté, co jsou činnosti provedeny, následuje betonáž základových pásů. Po jejím zhotovení se nesmí zapomenout na kladení ztraceného bednění anebo celkové zabednění základů pomocí dřevěných desek. První varianta je jednodušší, nicméně nákladnější.
Když je vše hotové, pak již nezbývá než vylít základovou desku betonem. Po uzrání betonu můžeme začít stavět. Prvně je nezbytné založit stavbu první řadou cihel, která je maximálně přesná a potom následně vyzdívat další patra. Po vyzdění se řeší betonový věnec, který se odvíjí od toho, jak velký je dům a jestli je na patro. Po věnci následuje realizace střechy a příčky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *