Co musí řešit projekt

Projektová dokumentace je základní součástí jakékoli stavby a její podcenění by mohlo vést k velkým nepříjemnostem, se kterými realizace stavby jistě nepočítá. S čím tedy při stavbě počítat již v projektové dokumentaci. V první řadě byste měli vědět, jak bude dům vypadat dispozičně. Rozhodně je nutno říct, že ideální je mít projekt již dopředu alespoň hlavě či na papíře mít promyšlený. Pokud tomu tak je, usnadníte projektantovi do značné míry práci a také na projektu jako takovém ušetříte.

Když se chcete inspirovat, lze najít u mnohých společností typové projekty, které již určité řešení interiéru nabídnou. Pokud máte v hlavě velikost domu, pak je třeba se ještě zamyslet nad střechou. Každému rozprostření interiéru nemusí odpovídat jednoduchá střecha, a tak není od věci si všechno ještě jednou promyslet. Komplikovaná střecha se může hodně prodražit, takže je výhodnější se jí samozřejmě vyhnout.

V projektu je řešeno mimo jiné i rozložení elektrických rozvodů. Právě podle projektu následně postupují elektrikáři při roztažení kabelů po celém domě. To samé platí i pro zaměstnance firmy orientované na vodu a topení, kteří naopak mají přesně rozvést vodovodní potrubí ve zdech anebo v podlahách. Topení nakonec musí být taktéž precizně promyšleno, a to jak v podlahovém provedení, tak i v konvektorové klasické podobě.

Součástí projektu je i bezpečnostní zpráva, které se zabývá bezpečností v konkrétní domácnosti. Jinak je dobré se také zaměřit na velikost domu s ohledem na to, jestli bude zapotřebí standardní stavební povolení anebo pouze ohlášení stavby. Obojí má svá specifika, a pokud je stavba velikostně jenom 150 metrů čtverečních, tak stačí zmiňované ohlášení. Projekt má být komplexní a jeho vypracovává jej profesionální projekční kancelář.