Ekologická skartace na klíč

Přemíra papírových dokumentů nebo jiných nosičů dat je jistě svízelnou situací pro velkou spoustu firem a veřejných subjektů. Data, která se nekontrolovatelně množí a jejichž využití již není třeba. Co tedy s nimi? Nabízí se pouze jediné reálné řešení, jímž je skartace dokumentů Praha.

Skartace a její hladký průběh

Skartování dokumentů a datových nosičů Brno je v dnešní době naprostou samozřejmostí a uvědomuje si to již velká spousta společností či malých živnostníků. Málokdo však ví, jak celý koloběh skartace vlastně probíhá. Co je zapotřebí od samotného prvopočátku, kdy vyvstane potřeba likvidace dokumentů, až po finální proces skartování. A právě s tímto cyklem vás nyní seznámíme. Vše […]

Skartace – výsada nejenom velkých měst

O profesionální skartaci slyšel bezpochyby každý z vás. Mnohdy byl tento proces spojován spíše s velkými a rozsáhlými společnosti, které produkují tisíce listin měsíčně, stejně tak, jako datových nosičů. V současné době patří tyto služby ke stále vyhledávanějším také mezi menšími živnostníky a podnikatelskými subjekty. Lidé si uvědomují váhu a důležitost informací v dokumentech, které občas zcela bezmyšlenkovitě […]

Skartace – Ústí nad Labem

Proces skartace byl do nedávné doby poměrně opomíjen, naštěstí si spousta živnostníků, podnikatelů a velkých společností uvědomila, jak citlivá data mnohdy vyhazují, aniž by provedli jejich řádnou likvidaci. Je samozřejmě naprostým nesmyslem, zbavovat se listin a datových nosičů jen vysypáním koše nebo roztržením papíru na dvě části. Jak si asi každý sám potvrdí, povětšinou jsou […]

Jak probíhá proces skartace firmou REISSWOLF ve městě Olomouc

Skartování se stalo nedílnou součástí úřední mašinérie již před mnoha lety. Dokumenty podléhající nejrůznějším vyhláškám jsou archivovány a následně skartovány. Tato povinnost se navíc týká nejenom státní správy, ale také podnikatelských subjektů. Proces skartace je poměrně ošemetnou záležitostí, především z pohledu výhledné bezpečnosti dat. Do skartačního řízení jsou totiž předávány dokumenty a datové nosiče, které překypují […]